Verksamheten

Solkattens verksamhet vilar på fyra hörnpelare:

Pedagogik

Solkatten inspireras av både montessoripedagogik och ur-och-skurpedagogik. Fokus är att stärka barnets egen förmåga. Det innebär att barnen uppmuntras att bli självständiga och kreativa genom tänkandet ”hjälp mig att göra det själv”. Vi ser till varje barns enskilda behov och arbetar utifrån det. Hos oss är det viktigt att barnen känner sig trygga och respekterade.

Utevistelse

Genom att vistas ute i olika miljöer stimuleras alla våra sinnen. Våra barn vistas ofta ute, och omkring åtta gånger per termin har vi en heldag ute, då vi även äter medhavd lunch.

Ekologi och mat

Mat och hälsa är viktiga hörnstenar i vår verksamhet. På Solkatten har vi en egen kock som lagar mycket god mat. Råvarorna som används är i möjligaste mån ekologiska. Vi försöker också att komma ifrån det stora användandet av socker i maten.

Att värna om miljön är en naturlig del i verksamheten. På vår egen trädgårdstäppa odlar vi lite av varje för att barnen ska ha förståelse för naturens kretslopp. I skogen lär vi oss om växter och djur.

I samarbete med kommunens Agenda 21-samordnare har Solkattens personal genomgått en miljöutbildning. Vi är också certifierade med Grön Flagg.

Rörelse

Eftersom rörelse är en av våra hörnstenar försöker vi röra på oss i olika former. Både de äldre och de yngre barnen har varsin dag med gymnastik. Vi tycker det är viktigt att barnen tycker om att röra på sig. Grunden är att finna glädjen i att röra sig på olika sätt, såväl inne som ute.