Organisation

Föräldrakooperativet Solkatten drivs som en ekonomisk förening. I en ekonomisk förening äger varje medlem en röst. Föreningsmötena sker vanligen en gång per termin.

Föreningens drivs av en styrelse vilken består av föräldrar. Som förälder i kooperativet är man delaktig inom olika arbetsgrupper som kan handla om innemiljö, utemiljö, trivsel eller IT. Föräldrarna är också ansvariga för städning enligt uppgjort städschema.


Styrelsen

Ordförande
Tobias Rydqvist
Personalstöd
Malin Helgesson
Städansvarig
Gustav Viborg
Fastighetsansvarig
Christian Jansson
IT-ansvarig
Magnus Malm